Sağlıklı Bilgiler
Fatma Sağlam | İç Hastalıkları, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı

Hipofiz Bezi Hastalıkları

Büyüme hormonu, prolaktin, ACTH, TSH, FSH, LH gibi önemli hormonların sentezlendiği salgı bezi olan hipofiz bezine ilişkin hipofiz yetmezliği ve tümör oluşumları gibi durumlarda büyüme geriliği, cücelik, akromegali, Cushing sendromu, hiperprolaktinemi, erken menopoz ve tiroit hastalıklarının gelişimi söz konusu olabilir.

Bu nedenle uygun ilaç tedavileri ve gerekli durumlarda cerrahi operasyonlar ile hipofiz bezi hastalıkları tedavi edilerek veya kontrol altına alınarak kalıcı bozuklukların oluşmadan önlenmesi hedeflenmelidir.

Fatma Sağlam | İç Hastalıkları, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı
Hakkımda