Sağlıklı Bilgiler
Fatma Sağlam | İç Hastalıkları, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı

Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon)

Oldukça yaygın görülen bir hastalık olan hipertansiyon, pek çok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bunlardan bir tanesi de hormonal bozukluklardır. Özellikle böbrek üstü bezleri ve tiroit bezine ilişkin endokrin hastalıklar ile diyabet hastalığında hipertansiyon gelişme ihtimali oldukça yüksektir.

Endokrin hastalığa yönelik olarak uygulanan tedavilerin kan basıncı kontrolünün sağlanması üzerinde yeterli etki sağlamaması durumunda antihipertansif ilaçların kullanımı ve tuzsuz diyet uygulaması gerekli olabilir.

Fatma Sağlam | İç Hastalıkları, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı
Hakkımda